Uloga izvozno kreditnih agencija u finansiranju izvoza Srbije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. mr Sanja Radovanović, dana 25.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mihajlović Ružice iz Valjeva na temu: “Uloga izvozno kreditnih agencija u finansiranju izvoza Srbije

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.10.2010. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mihajlović Ružica iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 418/1
Datum: 25.10.2010.
Valjevo

Оставите одговор