Hakersko napadanje verzija operativnog sistema WINDOWS

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ilja Stanišević, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Đorđe Petrović, dana 26.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Arsenijević Bojana iz Valjeva na temu: “Hakersko napadanje verzija operativnog sistema WINDOWS
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 08.11.2010. godine sa početkom u 11:30 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Arsenijević Bojan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 581/1
Datum: 26.10.2010.
Valjevo

Оставите одговор