Strane direktne investicije u funkciji unapređenja izvoza

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. mr Sanja Radovanović, dana 6.11.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Marković Jasmine iz Valjeva na temu: “Strane direktne investicije u funkciji unapređenja izvoza
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 10.11.2010. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Marković Jasmina iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 541/1
Datum: 06.11.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор