Mrežni aspekti Windows-a 7

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Andrija Tošić, 2/. mr Ilja Stanišević i 3/. Đorđe Petrović, dana 11.11.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ranisavljević Miloša iz Valjeva na temu: “Mrežni aspekti Windows-a 7
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 15.11.2010. godine sa početkom u 11:30 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Ranisavljević Miloš iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 512/1
Datum: 11.11.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор