Kreditiranje malih i srednjih preduzeća u „ProCredit“ banci

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Ljubica Laušević, dana 17.11.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Grbić Marka iz Lazarevca na temu: “Kreditiranje malih i srednjih preduzeća u „ProCredit“ banci

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.11.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Grbić Marko iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 628/1
Datum: 17.11.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор