Problem razvijenosti i zaduženosti zemalja Trećeg sveta

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 30.11.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Dumitrašković Smilje iz Beograda na temu: “Problem razvijenosti i zaduženosti zemalja Trećeg sveta
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.12.2010. godine sa početkom u 13:15 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Dumitrašković Smilja iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 626/1
Datum: 30.11.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор