Bežična računarska komunikacija u malim preduzećima

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Andrija Tošić, 2/. mr Ilja Stanišević i 3/. Đorđe Petrović, dana 1.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Boričić Igora iz Valjeva na temu: “Bežična računarska komunikacija u malim preduzećima

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.12.2010. godine sa početkom u 11:15 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Boričić Igor iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 528/1
Datum: 01.12.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор