Opis i praktična upotreba programa Internet explorer

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ljiljana Jovašević, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Đorđe Petrović, dana 2.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jakovljević Marka iz Valjeva na temu: “Opis i praktična upotreba programa Internet explorer

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.12.2010. godine sa početkom u 11:45 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jakovljević Marko iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 529/1
Datum: 02.12.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор