Internet marketing plan

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Mlađen Vićentić, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Biljana Rabasović, dana 9.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Janković Nevene iz Valjeva na temu: “Internet marketing plan

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 14.12.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Janković Nevena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 536/1
Datum: 09.12.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор