Računovodstvene politike u preduzeću „KAMEN NIBENS“ Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Momčilo Vasiljević i 3/. Nenad Mihailović, dana 10.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vasić Milene iz Valjeva na temu: “Računovodstvene politike u preduzeću „KAMEN NIBENS“ Valjevo
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 16.12.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vasić Milena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 609/1
Datum: 10.12.2010.
Valjevo

Оставите одговор