Analiza internet marketinga u preduzeću „Mikroelektronika“

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. mr Branko Gledović, dana 17.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Đurić Rada iz Lajkovca na temu: “Analiza internet marketinga u preduzeću „Mikroelektronika“

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.12.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đurić Rade iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 429/1
Datum: 17.12.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор