Kritične tačke u funkcionisanju rač. sistema sa stanovišta zaštite od kompjuterskog kriminala

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ljiljana Jovašević, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Đorđe Petrović, dana 21.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Marković Darka iz Valjeva na temu: “Kritične tačke u funkcionisanju računarskog sistema sa stanovišta zaštite od kompjuterskog kriminala
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.12.2010. godine sa početkom u 11:30 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Marković Darko iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 552/1
Datum: 21.12.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор