Biznis plan na primeru preduzeća „Inos Balkan“

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 22.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Nerandžić Ivane iz Uba na temu: “Biznis plan na primeru preduzeća „Inos Balkan“”


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.12.2010. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Nerandžić Ivana iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 611/1
Datum: 22.12.2010.
Valjevo

Оставите одговор