Monopolisti na tržištu Srbije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Dragoljub Sudžuk, dana 22.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mitrović Miroslava iz Bajine Bašte na temu: “Monopolisti na tržištu Srbije
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.12.2010. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mitrović Miroslav iz Bajine Bašte je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 614/1
Datum: 22.12.2010.
Valjevo

Оставите одговор