Funkcionisanje virtuelnih trgovinskih centara

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Dragoljub Sudžuk, dana 23.12.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jevtić Milovana iz Valjeva na temu: “Funkcionisanje virtuelnih trgovinskih centara
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.12.2010. godine sa početkom u 13:15 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jevtić Milovan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 635/1
Datum: 23.12.2010.
Valjevo

Оставите одговор