Trgovina elektronskim sadržajem

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Dragoljub Sudžuk, dana 4.2.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Zeljić Aleksandra iz Valjeva na temu: “Trgovina elektronskim sadržajem

 

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 04.02.2011. godine sa početkom u 15:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Zeljić Aleksandar iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 631/1
Datum: 04.02.2011.
Valjevo

Оставите одговор