Ekonomika biznisa u elektronskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Branko Gledović, dana 7.2.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ivković Ivice iz Šapca na temu: “Ekonomika biznisa u elektronskom poslovanju

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.02.2011. godine sa početkom u 14:45 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ivković Ivica iz Šapca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 636/1
Datum: 07.02.2011.
Valjevo

Оставите одговор