Publicitet na Internetu i Internet PR

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Biljana Rabasović, dana 10.2.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Kojić Suzane iz Koceljeve na temu: “Publicitet na Internetu i Internet PR

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.02.2011. godine sa početkom u 14:45 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Kojić Suzana iz Koceljeve je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 622/1
Datum: 10.02.2011.
Valjevo

Оставите одговор