Uticaj svetske ekonomske krize na kretanje kursa dinara

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Aleksandar Živković, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. Nenad Mihailović, dana 21.2.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pavlović Jovane iz Osečine na temu: “Uticaj svetske ekonomske krize na kretanje kursa dinara

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.02.2011. godine sa početkom u 14:00 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Pavlović Jovana iz Osečine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 637/1
Datum: 21.02.2011.
Valjevo

Оставите одговор