Biznis plan preduzeća „Grand lux“ Čačak

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 24.2.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Đuković Jovane iz Valjeva na temu: “Biznis plan preduzeća „Grand lux“ Čačak

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.02.2011. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đuković Jovana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 643/1
Datum: 24.02.2011.
Valjevo

 

Оставите одговор