Razvoj elektronskog biznisa

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 10.3.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mitrović Nade iz Lazarevca na temu: “Razvoj elektronskog biznisa

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 21.03.2011. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mitrović Nada iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 640/1
Datum: 10.03.2011.
Valjevo

Оставите одговор