Direktan i indirektan izvoz preduzeća „Granit – peščar“ a.d. Ljig

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. mr Dragoljub Sudžuk i 3/. mr Ljubica Laušević, dana 17.3.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ivkov Milana iz Ljiga na temu: “Direktan i indirektan izvoz preduzeća „Granit – peščar“ a.d. Ljig

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.03.2011. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ivkov Milan iz Ljiga je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 500/1
Datum: 17.03.2011.
Valjevo

Оставите одговор