INFOTEH 2011.

U periodu 16.-18. marta je na Jahorini održan jubilarni X međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH 2011.

U radu ovog eminentnog naučnog skupa posvećenog informacionim tehnologijama su, kao autori radova, aktivno sudelovali i nastavnici naše škole: mr Vesna Marković, dr Slobodan Obradović, mr Momčilo Vasiljević, mr Ilja Stanišević, Nenad Mihailović i Valentina Pavlović. Škola je dostojno prezentovana, razmenjena su iskustva sa drugim naučnim radnicima iz regiona, te ostvareni dragoceni kontakti za budući rad škole.

 

Оставите одговор