Dugoročno kreditiranje privrede u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. Marina Janković, dana 1.4.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tankosić Ivane iz Bogatića na temu: “Dugoročno kreditiranje privrede u Srbiji

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.04.2011. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tankosić Ivana iz Bogatića je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 650/1
Datum: 01.04.2011.
Valjevo

Оставите одговор