Nacionalna promocija izvoza putem Interneta kao medija

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. mr Dragoslava Sredojević i 3/. mr Branko Gledović, dana 11.4.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Pajović Danijele iz Lazarevca na temu: “Nacionalna promocija izvoza putem Interneta kao medija

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 19.04.2011. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pajović Danijela iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

 

Оставите одговор