Računarstvo u oblaku

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ilja Stanišević, 2/. Đorđe Petrović i 3/. Valentina Pavlović, dana 15.4.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Kojić Saše iz Valjeva na temu: “Računarstvo u oblaku

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 20.04.2011. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Kojić Saša iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 514/1
Datum: 15.04.2011.
Valjevo

Оставите одговор