Uticaj globalne ekonomske krize na izvoz i uvoz Srbije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Aleksandar Živković, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 16.4.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vujić Jovane iz Valjeva na temu: “Uticaj globalne ekonomske krize na izvoz i uvoz Srbije

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.04.2011. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vujić Jovana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 655
Datum: 16.04.2011.
Valjevo

Оставите одговор