Asortiman proizvoda namenjen prodaji preko Interneta

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Dragoljub Sudžuk, dana 19.4.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milačić Nataše iz Valjeva na temu: “Asortiman proizvoda namenjen prodaji preko Interneta

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.04.2011. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milačić Nataša iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 663/1
Datum: 19.04.2011.
Valjevo

 

Оставите одговор