Analiza mesta i uloga marketinga u preduzeću „Kolubara – Građevinar“ d.o.o. Lazarevac

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. mr Biljana Rabasović, dana 11.5.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Horvat Anite iz Vreoca na temu: “Analiza mesta i uloga marketinga u preduzeću „Kolubara – Građevinar“ d.o.o. Lazarevac

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.05.2011. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Horvat Anita iz Vreoca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 664/1
Datum: 11.05.2011.
Valjevo

 

Оставите одговор