Virtuelna banka

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i  3/. mr Ljubica Laušević, dana 19.5.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Sirovljević Viktora iz Valjeva na temu: “Virtuelna banka

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.05.2011. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Sirovljević Viktor iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 620/1
Datum: 19.05.2011.
Valjevo

Оставите одговор