Primena MRS 18 – Prihodi u preduzeću „Agranela“ d.o.o. Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Momčilo Vasiljević i 3/. Nenad Mihailović, dana 20.5.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Petrović Željke iz Valjeva na temu: “Primena MRS 18 – Prihodi u preduzeću „Agranela“ d.o.o. Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.05.2011. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Petrović Željka iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 644/1
Datum: 20.05.2011.
Valjevo

Оставите одговор