Menadžment preduzeća „Europrom“ Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Matić i 3/. Desimir Tadić, dana 2.6.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Sofronić Ane iz Valjeva na temu: “Menadžment preduzeća „Europrom“ Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 07.06.2011. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Sofronić Ana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 645/1
Datum: 02.06.2011.
Valjevo

Оставите одговор