Računovodstveni i poreski tretman materijala u preduzeću „AS komerc“ d.o.o. Valjevo

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Momčilo Vasiljević i 3/. Nenad Mihailović, dana 5.7.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Milovanović Jovane iz Valjeva na temu: “Računovodstveni i poreski tretman materijala u preduzeću „AS komerc“ d.o.o. Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 08.07.2011. godine sa početkom u 17:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milovanović Jovana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор