Tradicionalni distribucioni sistemi – ATM i EFTPOS sistemi

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Ilja Stanišević, 2/. dr Slobodan Obradović i 3/. Valentina Pavlović, dana 12.9.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Nedeljković Jovane iz Valjeva na temu: “Tradicionalni distribucioni sistemi – ATM i EFTPOS sistemi

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 20.09.2011. godine sa početkom u 09:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Nedeljković Jovana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: [email protected]

Оставите одговор