Računovodstvene politike u preduzeću „Grading“ d.o.o.

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Miloje Ranković i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 15.9.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milivojević Jelene iz Valjeva na temu: “Računovodstvene politike u preduzeću „Grading“ d.o.o.

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 20.09.2011. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milivojević Jelena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 677/1
Datum: 15.09.2011.
Valjevo

 

Оставите одговор