Kreiranje prezentacija upotrebom programa OPENOFFICE.ORG IMPRESS u operativnom sistemu WINDOWS

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Ilja Stanišević, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Đorđe Petrović, dana 20.9.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Divnić Ivana iz Valjeva na temu: “Kreiranje prezentacija upotrebom programa OPENOFFICE.ORG IMPRESS u operativnom sistemu WINDOWS

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.09.2011. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Divnić Ivan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор