Istraživanje tržišta na internetu

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Ljiljana Jovašević, dana 23.9.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Mirić Jelene iz Valjeva na temu: “Istraživanje tržišta na internetu

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.09.2011. godine sa početkom u 9:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mirić Jelena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор