Google buzz

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Andrija Tošić, 2/. Đorđe Petrović i 3/. Ivana Mijailović, dana 26.9.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Petrović Zorane iz Valjeva na temu: “Google buzz

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.09.2011. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Petrović Zorana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор