Mogućnosti plaćanja putem interneta

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Ljubica Laušević, dana 28.9.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vićentijević Slađane iz Valjeva na temu: “Mogućnosti plaćanja putem interneta

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 05.10.2011. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vićentijević Slađana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 722/1
Datum: 28.09.2011.
Valjevo

Оставите одговор