Primena HACCP standarda u poljoprivrednom gazdinstvu „Natura“ Dučalovići

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Matić i 3/. mr Veronika Jerinić, dana 29.9.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Vučićević Danijele iz Čačka na temu: “Primena HACCP standarda u poljoprivrednom gazdinstvu „Natura“ Dučalovići

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 07.10.2011. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vučićević Danijela iz Čačka je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор