Sastavljanje i podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa PB-1

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Miloje Ranković i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 4.10.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Kotarac Suzane iz Valjeva na temu: “Sastavljanje i podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa PB-1

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 05.10.2011. godine sa početkom u 16:30 časova, u Slušaonici br. 10.

Kandidat Kotarac Suzana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 772/1
Datum: 04.10.2011.
Valjevo

Оставите одговор