Dodela diploma studentima prve dve generacije specijalističkih studija

 

Svečanost dodele diploma za diplomce iz prve dve generacije specijalističkih strukovnih studija Visoke poslovne škole strukovnih studija je održano u petak, 7. oktobra 2011., u 15 časova u nastavničkoj kancelariji VIPOS-a.

 

Ukupno 24 studenta je diplomiralo i steklo diplomu drugog stepena visokog obrazovanja i stručni naziv “Strukovni poslovni informatičar – specijalista”. Od tog broja, njih 20 su specijalističke studije završili iz radnog odnosa. Među diplomcima je 15 studenata koji su prethodno završili osnovne studije VIPOS-a, dok su ostali završili visoke škole ili fakultete u Beogradu i Čačku.
Na VIPOS-u su trenutno 43 studenta upisana na ovaj studijski program. Po zavšetku ovih studija, koje traju jednu ili dve studijske godine, diplomcima se pruža prilika da konkurišu za sva radna mesta gde se traži diploma drugog stepena visokog obrazovanja.

Jedina državna visokoobrazovna institucija u regionu, inače, upis naredne, treće po redu generacije studenata specijalističkih studija počinje prijavljivanjem kandidata 18. i 19. oktobra, polaganje prijemnog ispita je 28. oktobra, a upis primljenih kandidata poslednjeg dana sledećeg meseca. Obim specijalističkih studija je 60 ESPB bodova.

Оставите одговор