Direktan i indirektan izvoz na primeru preduzeća „Biromat“ Beograd

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Dragoljub Sudžuk i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 7.10.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Veljović Mikice iz Beograda na temu: “Direktan i indirektan izvoz na primeru preduzeća „Biromat“ Beograd

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 12.10.2011. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Veljović Mikica iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 665/1
Datum: 07.10.2011.
Valjevo

Оставите одговор