Tržište rada u Srbiji

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 7.10.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Stanković Olgice iz Valjeva na temu: “Tržište rada u Srbiji

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.10.2011. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Stanković Olgica iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор