Kreiranje cirkularnih pisama upotrebom ACCESS-a i WORD-a

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. Đorđe Petrović, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Valentina Pavlović, dana 20.10.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Popović Ivana iz Valjeva na temu: “Kreiranje cirkularnih pisama upotrebom ACCESS-a i WORD-a

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.10.2011. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Popović Ivan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 668/1
Datum: 20.10.2011.
Valjevo

Оставите одговор