Sistem za društveno umrežavanje Facebook

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Biljana Rabasović, 2/. Đorđe Petrović i 3/. Ivana Mijailović, dana 20.10.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Živanović Miloša iz Valjeva na temu: “Sistem za društveno umrežavanje Facebook

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.10.2011. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Živanović Miloš iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 517/1
Datum: 20.10.2011.
Valjevo

Оставите одговор