Značaj prodaje na internetu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Branko Gledović, dana 20.10.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mitrović Ivana iz Valjeva na temu: “Značaj prodaje na internetu

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 21.10.2011. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mitrović Ivan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 765/1
Datum: 20.10.2011.
Valjevo

Оставите одговор