Procesi menadžmenta u preduzeću „Kolubara Metal“

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Milivoje Stanković, 2/. mr Branko Matić i 3/. dr Đorđe Pavlović, dana 21.10.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Simić Radomira iz Sankovića na temu: “Procesi menadžmenta u preduzeću „Kolubara Metal“

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.10.2011. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Simić Radomir iz Sankovića je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 651/1
Datum: 21.10.2011.
Valjevo

Оставите одговор