Programerska radionica

U Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija VIPOS je tokom oktobra počela sa radom programerska radionica. Aktivnosti u okviru nje vode predavač škole mr Ilja Stanišević i demonstrator Aleksandar Šarac. Cilj ove radionice je da omogući zainteresovanim studentima da, kroz primenu savremenih metoda aktivne nastave, ovladaju znanjima, veštinama i tehnikama iz programiranja koja prevazilaze sadržaj redovne nastave. Studenti će učiti programski jezik C# i integrisano programersko okruženje MS Visual Studio 2008.

U ovoj, prvoj godini rada je predviđeno da radionicu pohađaju zainteresovani studenti druge godine smera Elektronsko poslovanje. Programerska radionica će raditi do kraja školske godine, kada će se predstaviti ostvareni rezultati na Festivalu studentskih radova.

Оставите одговор