Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a u preduzeću „Grading“ d.o.o Valjevo

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Miloje Ranković i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 3.11.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Milićević Jasne iz Mionice na temu: “Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a u preduzeću „Grading“ d.o.o Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.11.2011. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milićević Jasna iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор